?!DOCTYPE html> 散装Ҏ(? 厂家, 定制 , 批发 ) - 哈尔滨增茂塑业有限公?/title> <meta name="keywords" content="散装Ҏ"> <meta name="description" content="Z详细介绍散装Ҏ产品内容,包括散装Ҏ的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有散装a桶新M及最新的市场散装Ҏh.咨询电话:18745775458"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/XYS0046/css/slick.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/XYS0046/css/bootstrap.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/XYS0046/css/jquery.mmenu.all.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/XYS0046/css/style.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/XYS0046/css/reset.css"/> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0046/css/animates.css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div> <div class="container dtop"> <div class="itop"> <div class="top"> <div class="pull-left">哈尔滨增茂塑业有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">哈尔滨塑料包装桶</a>?a href="/supply/">哈尔滨PET?/a>?a href="/news/">哈尔滨散装酒?/a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注!</div> <div class="pull-right"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/35590/stat/"></script></div> </div> </div> </div> <!--header--> <header class="header"> <div class="kuan_heaaer clearfix container"> <a href="/" class="logo"> <img src="/uploads/logo/20190725055056.png" alt="" /> </a> <div class="nav_div"> <ul class="nav_ul"> <li> <a rel="nofollow" href="/"><span>|站首页</span></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html"><span>关于我们</span></a> <div class="erji"> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html" target="">公司概况</a> </div> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/"><span>产品展示</span></a> <div class="erji"> <a rel="nofollow" href="/blsp/">ȝ水瓶</a> <a rel="nofollow" href="/-petp/"> PET?/a> <a rel="nofollow" href="/pet-pb/">PET 瓶胚</a> <a rel="nofollow" href="/-pet/"> PE?/a> </div> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/"><span>新闻资讯</span></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/download/"><span>环境展示</span></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/contact/"><span>联系我们</span></a> </li> </ul> </div> <a href="#mmenu" class="iconfont phone-nav"> <span class="glyphicon glyphicon-align-justify"></span> </a> </div> </header> <!--banner--> <section class="banner"> <div><img src="/template/XYS0046/images/pro_banner.jpg" alt=""></div> </section> <div class="com_zi clearfix"> <div class="left_zi"> <div class="top_com"> <span>产品展示</span> </div> <ul class="nav_left"> <li><a href="/blsp/">ȝ水瓶</a></li> <li><a href="/-petp/"> PET?/a></li> <li><a href="/pet-pb/">PET 瓶胚</a></li> <li><a href="/-pet/"> PE?/a></li> </ul> <div class="pro_lei"> <div class="top">相关新闻 </div> <ul class="left_g_new"> </ul> </div> </div> <div class="right_zi"> <div class="bar clearfix"> <span class="b_tt">散装Ҏ</span> <span class="curbar"><i>您当前的位置Q?/i><a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/-pet/"> PE?/a> > <a href="/supply/7.html">散装Ҏ</a></span> </div> <div class="pro_zi_show"> <div class="pro_show1 clearfix"> <div class="left"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35590/201907281110003553559093575.jpg?path=www.mezquitadefuengirola.net/uploads/cp/201907281110003553559093575.jpg" alt="" class="vcenter"/> <i></i> </div> <div class="right"> <h1>散装Ҏ</h1> <p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:16px;"><a href="http://www.mezquitadefuengirola.net/supply/8.html" target="_blank">Ҏ</a>大家都知道,也都买过Q就是装有a的桶Qa桶是分ؓ两种装法Q一U是散装Q另一U就是根据重量装好的Ҏ。一般在市看到的a桉不是散卖的。所?a href="http://www.mezquitadefuengirola.net/supply/7.html" target="_blank">散装Ҏ</a>在的是可以没有固定的重量,随便装,是散装Ҏ?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"><img style="max-width:100%;" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35590/201907281113169513559064974.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:16px;">散装Ҏ是每个家庭的需要品Q散装a桶的好处是没有局限性,散装Ҏ使用的是PET的材料,q样的材料是q几q新发展的,取代了U维材料的品。散装a桶一般都是用在家里,用v来是很方便的Q散装a桶的成本很低Q除了家庭会用到以外Q一些工业也在使用Q散装a桶的质量好,使用q限长,q且环保Q对Z无害Q大家可攑ֿ的用?/span> </p> </p> </div> </div> <ul class="prev clearfix"> <li><b>发布旉Q?019/7/25 0:00:00 </b></li> <li><b>来源Q?a href='http://www.mezquitadefuengirola.net/supply/7.html'>http://www.mezquitadefuengirola.net/supply/7.html</a></b></li> <li><b>相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e7%93%b6%e9%a3%9f%e7%94%a8%e6%b2%b9%e6%a1%b6'>瓉用a?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%95%a3%e8%a3%85%e6%b2%b9%e6%a1%b6%e4%bb%b7%e6%a0%bc'>散装Ҏh</a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%95%a3%e8%a3%85%e6%b2%b9%e6%a1%b6%e6%89%b9%e5%8f%91'>散装Ҏ批发</a>,</b></li> </ul> <ul class="prev_next clearfix"> <li><b>上一个品:</b><a rel="nofollow" href="/supply/8.html">Ҏ</a></li> <li><b>下一个品:</b><a rel="nofollow" href="/supply/6.html">PET瓉用a?/a></li> </ul> </div> <div class="xi_guan"> <div class="guan_c"> <span>相关产品</span> </div> </div> <ul class="pro_zi_ul clearfix"> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/9.html" class="pic"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35590/201907311600222783559067262.jpg?path=www.mezquitadefuengirola.net/uploads/cp/201907311600222783559067262.jpg" alt="" class="vcenter" /> <i></i> </a> <div class="text"> <p>散装酒桶</p> <a rel="nofollow" href="/supply/9.html">VIEW MORE+</a> </div> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/7.html" class="pic"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35590/201907281110003553559093575.jpg?path=www.mezquitadefuengirola.net/uploads/cp/201907281110003553559093575.jpg" alt="" class="vcenter" /> <i></i> </a> <div class="text"> <p>散装Ҏ</p> <a rel="nofollow" href="/supply/7.html">VIEW MORE+</a> </div> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/6.html" class="pic"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35590/201907281115266563559076722.jpg?path=www.mezquitadefuengirola.net/uploads/cp/201907281115266563559076722.jpg" alt="" class="vcenter" /> <i></i> </a> <div class="text"> <p>PET瓉用a?/p> <a rel="nofollow" href="/supply/6.html">VIEW MORE+</a> </div> </li> </ul> </div> </div> <div class="footer"> <div class="footer_com clearfix"> <ul class="di_nav"> <li> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html" class="tit">关于我们</a> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html">公司概况</a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/" class="tit">产品展示</a> <a rel="nofollow" href="/blsp/">ȝ水瓶</a> <a rel="nofollow" href="/-petp/"> PET?/a> <a rel="nofollow" href="/pet-pb/">PET 瓶胚</a> <a rel="nofollow" href="/-pet/"> PE?/a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/" class="tit">新闻展示</a> <a rel="nofollow" href="/news/xwzx/" target="">新闻资讯</a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/contact/" class="tit">联系我们</a> </li> <li> <a href="/sitemap.html" class="tit">|站地图</a> </li> <li> <a href="/sitemap.xml" class="tit">XML</a> </li> </ul> <div class="er_right"> <div class="er"> <div class="pic"> <!--<img src="/template/XYS0046/images/erwei.png" alt="" class="vcenter">--> </div> <div class="text"> <!--<span>微信公众q_</span>--> </div> </div> <div class="dian"> <div class="di_bg" style="margin-top: 20PX;"> <a href=" tel:18745775458">18745775458</a> <span>服务咨询热线</span> </div> </div> </div> </div> <div class="copy clearfix"> <div class="copy_cc"> <div class="container text-center"> <p>Copyright©www.mezquitadefuengirola.net(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>)哈尔滨增茂塑业有限公? 备案P<a target="_blank" rel="nofollow">黑ICP?021004534?/a></p> <p>哈尔滨a桶哪家好Q批发多钱Q哈滨PET瓶、怎么P哈尔滨增茂塑业有限公司是一家专业生产各U型L塑料瓶和塑料桶的生厂家Q批发h格大量现货提供哈滨酒桶、哈滨塑料制品、哈滨散装Ҏ、哈滨PET桶等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ</p> <p>热门城市推广:</p> <p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2019-07-18/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1277854570'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1277854570%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script>   <p> 技术支持:<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.duduwangluo.com/template/NESTX0002-1/images/dudu.gif"/></a></p> </p> </div> </div> </div> </div> <!--Ud端底部导?-> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href=" tel:18745775458"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>q回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <!--Ud? Mmenu--> <nav id="mmenu"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">关于我们</a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/blsp/">ȝ水瓶</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/-petp/"> PET?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/pet-pb/">PET 瓶胚</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/-pet/"> PE?/a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品展示</a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/blsp/">ȝ水瓶</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/-petp/"> PET?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/pet-pb/">PET 瓶胚</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/-pet/"> PE?/a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/download/">下蝲中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </nav> </div> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="35590"></script> <!--Include Js--> <script src="/template/XYS0046/js/jquery.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <!--Ud端导?-> <script src="/template/XYS0046/js/jquery.mmenu.all.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <script src="/template/XYS0046/js/public.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <a href="http://www.mezquitadefuengirola.net/">ŷҸ߹ۿ</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>