?!DOCTYPE html> 公司新闻 - 哈尔滨增茂塑业有限公?/title> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/XYS0046/css/slick.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/XYS0046/css/bootstrap.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/XYS0046/css/jquery.mmenu.all.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/XYS0046/css/style.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/XYS0046/css/reset.css"/> <link rel="stylesheet" href="/template/XYS0046/css/animates.css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div> <div class="container dtop"> <div class="itop"> <div class="top"> <div class="pull-left">哈尔滨增茂塑业有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">哈尔滨塑料包装桶</a>?a href="/supply/">哈尔滨PET?/a>?a href="/news/">哈尔滨散装酒?/a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注!</div> <div class="pull-right"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/35590/stat/"></script></div> </div> </div> </div> <!--header--> <header class="header"> <div class="kuan_heaaer clearfix container"> <a href="/" class="logo"> <img src="/uploads/logo/20190725055056.png" alt="" /> </a> <div class="nav_div"> <ul class="nav_ul"> <li> <a rel="nofollow" href="/"><span>|站首页</span></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html"><span>关于我们</span></a> <div class="erji"> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html" target="">公司概况</a> </div> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/"><span>产品展示</span></a> <div class="erji"> <a rel="nofollow" href="/blsp/">ȝ水瓶</a> <a rel="nofollow" href="/-petp/"> PET?/a> <a rel="nofollow" href="/pet-pb/">PET 瓶胚</a> <a rel="nofollow" href="/-pet/"> PE?/a> </div> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/"><span>新闻资讯</span></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/download/"><span>环境展示</span></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/contact/"><span>联系我们</span></a> </li> </ul> </div> <a href="#mmenu" class="iconfont phone-nav"> <span class="glyphicon glyphicon-align-justify"></span> </a> </div> </header> <!--banner--> <section class="banner"> <div><img src="/template/XYS0046/images/news_banner.jpg" alt=""></div> </section> <div class="com_zi clearfix"> <div class="left_zi"> <div class="top_com"> <span>新闻资讯</span> </div> <ul class="nav_left"> <li> <a href="/news/xwzx/">新闻资讯</a> </li> </ul> <div class="pro_lei"> <div class="top">产品展示</div> <div class="pro_l_nei"> <div class="pic"> <a href="/supply/1.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35590/201907281123435683559011307.jpg?path=www.mezquitadefuengirola.net/uploads/cp/201907281123435683559011307.jpg" alt="" class="vcenter"/></a> <i></i> </div> <p>酱a?/p> </div> <div class="pro_l_nei"> <div class="pic"> <a href="/supply/2.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35590/201907281122563183559047659.jpg?path=www.mezquitadefuengirola.net/uploads/cp/201907281122563183559047659.jpg" alt="" class="vcenter"/></a> <i></i> </div> <p>水瓶</p> </div> <div class="pro_l_nei"> <div class="pic"> <a href="/supply/3.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35590/201907281122045983559019325.jpg?path=www.mezquitadefuengirola.net/uploads/cp/201907281122045983559019325.jpg" alt="" class="vcenter"/></a> <i></i> </div> <p>散装酒瓶</p> </div> </div> </div> <div class="right_zi"> <div class="bar clearfix"> <span class="b_tt">新闻资讯</span> <span class="curbar"><i>您当前的位置Q?/i><a href="/">首页</a> > <a href="/news/xwzx\">新闻资讯</a></span> </div> <ul class="news_zi_ul clearfix"> <li> <a href="/news/35.html" class="clearfix"> <span class="left"> <h4>哈尔滨酒桶的优点</h4> <p>当美酒在酒桶之中的时候,其存在的意义是被Z品尝于唇齿之_而哈滨酒桶恰如其分的出现在我们的面前。相比传l老酒桶来_哈尔滨酒桶承装能力较大,耐久性较高能Zh...</p> </span> <span class="right"> <time>2023-02-09</time> <i></i> </span> </a> </li> <li> <a href="/news/31.html" class="clearfix"> <span class="left"> <h4>你知道哈滨塑料包装桶的用处吗?</h4> <p>说v塑料桶我们每个h都是非常的熟悉的Q因为哈滨人塑料包装桶是我们每个h的家里面都会备着的东西,有了哈尔滨塑料包装桶的话我们可以应对停水时候带来的不便Q在停水...</p> </span> <span class="right"> <time>2022-06-18</time> <i></i> </span> </a> </li> <li> <a href="/news/29.html" class="clearfix"> <span class="left"> <h4>哈尔滨塑料包装桶的特性都有什么?</h4> <p>现在我们装东西的容器有很多,其中比较常见的就是哈滨塑料包装Ӟ有h说塑料瓶常见Q?哈尔滨塑料包装桶怎么常见呢?像我们^时洗服用的zԌ是攑֜哈尔滨塑料包...</p> </span> <span class="right"> <time>2022-02-19</time> <i></i> </span> </a> </li> <li> <a href="/news/28.html" class="clearfix"> <span class="left"> <h4>哈尔滨酒桶的不同之处</h4> <p>喜欢喝酒的h有很多,但是见到酒桶的h很少Q如果不是对喝酒有很高要求的人,一般不会要求见到酿酒和装酒的酒桶。但是在存储和运输的q程中,哈尔滨酒桶毋庸置疑v着很关?..</p> </span> <span class="right"> <time>2021-12-29</time> <i></i> </span> </a> </li> <li> <a href="/news/27.html" class="clearfix"> <span class="left"> <h4>哈尔滨PET瓶有什么优点?</h4> <p>在我们的生活中,哈尔滨PET瓶经帔R会被我们所使用Q但是有很多的h都不知道我们的哈滨PET瓶有什么用Q对我们的哈滨PET瓶ƈ不是很了解。哈滨PET瓶的制作...</p> </span> <span class="right"> <time>2021-11-24</time> <i></i> </span> </a> </li> <li> <a href="/news/26.html" class="clearfix"> <span class="left"> <h4>惊!哈尔滨塑料包装桶居然是这样制作的Q?/h4> <p>在我们的日常生活中,我们l常能够使用到哈滨塑料包装Ӟ但是很多的h都不知道如何选择哈尔滨塑料包装桶Q那么我们在q行哈尔滨塑料包装通的选择的时候,我们需要注意什...</p> </span> <span class="right"> <time>2021-10-16</time> <i></i> </span> </a> </li> </ul> <div class="pages"><ul><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一?/a></li></ul></div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="footer_com clearfix"> <ul class="di_nav"> <li> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html" class="tit">关于我们</a> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html">公司概况</a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/" class="tit">产品展示</a> <a rel="nofollow" href="/blsp/">ȝ水瓶</a> <a rel="nofollow" href="/-petp/"> PET?/a> <a rel="nofollow" href="/pet-pb/">PET 瓶胚</a> <a rel="nofollow" href="/-pet/"> PE?/a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/" class="tit">新闻展示</a> <a rel="nofollow" href="/news/xwzx/" target="">新闻资讯</a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/contact/" class="tit">联系我们</a> </li> <li> <a href="/sitemap.html" class="tit">|站地图</a> </li> <li> <a href="/sitemap.xml" class="tit">XML</a> </li> </ul> <div class="er_right"> <div class="er"> <div class="pic"> <!--<img src="/template/XYS0046/images/erwei.png" alt="" class="vcenter">--> </div> <div class="text"> <!--<span>微信公众q_</span>--> </div> </div> <div class="dian"> <div class="di_bg" style="margin-top: 20PX;"> <a href=" tel:18745775458">18745775458</a> <span>服务咨询热线</span> </div> </div> </div> </div> <div class="copy clearfix"> <div class="copy_cc"> <div class="container text-center"> <p>Copyright©www.mezquitadefuengirola.net(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>)哈尔滨增茂塑业有限公? 备案P<a target="_blank" rel="nofollow">黑ICP?021004534?1</a></p> <p>哈尔滨a桶哪家好Q批发多钱Q哈滨PET瓶、怎么P哈尔滨增茂塑业有限公司是一家专业生产各U型L塑料瓶和塑料桶的生厂家Q批发h格大量现货提供哈滨酒桶、哈滨塑料制品、哈滨散装Ҏ、哈滨PET桶等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ</p> <p>热门城市推广:</p> <p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2019-07-18/"></script> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1277854570'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1277854570%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script>   <p> 技术支持:<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://www.duduwangluo.com/template/NESTX0002-1/images/dudu.gif"/></a></p> </p> </div> </div> </div> </div> <!--Ud端底部导?-> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href=" tel:18745775458"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>q回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <!--Ud? Mmenu--> <nav id="mmenu"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">关于我们</a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/blsp/">ȝ水瓶</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/-petp/"> PET?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/pet-pb/">PET 瓶胚</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/-pet/"> PE?/a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品展示</a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/blsp/">ȝ水瓶</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/-petp/"> PET?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/pet-pb/">PET 瓶胚</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/-pet/"> PE?/a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/download/">下蝲中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </nav> </div> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="35590"></script> <!--Include Js--> <script src="/template/XYS0046/js/jquery.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <!--Ud端导?-> <script src="/template/XYS0046/js/jquery.mmenu.all.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <script src="/template/XYS0046/js/public.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <a href="http://www.mezquitadefuengirola.net/">ŷҸ߹ۿ</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>